راهنمای ثبت نام و نگارش مقالات
ثبت رزومه علمی
الگوی تهیه پاورپوئینت ارائه
الگوی تهیه پوستر
ارسال پوستر
برنامه زمان بندی
درخواست ارسال گواهینامه
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهمشرح

تاریخ

آخرین تاریخ دریافت چکیده و متن کامل مقالات

 اردیبهشت 31ماه 94
20 خردادماه 94
1 تیرماه 94

اعلام نتایج داوری

 20 تیر ماه 94

تاریخ برگزاری کنفرانس

28 و 29 مرداد ماه 94