راهنمای ثبت نام و نگارش مقالات
ثبت رزومه علمی
الگوی تهیه پاورپوئینت ارائه
الگوی تهیه پوستر
ارسال پوستر
برنامه زمان بندی
درخواست ارسال گواهینامه
صفحه اصلی > هیات رئیسه کنفرانس
.: هیات رئیسه کنفرانس


هیآت رئیسه هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران

 
 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت در برگزاری همایش

1

 پروفسور علی وحیدیان کامیاد

رئیس کنفرانس

2

دکتر مجتبی حسن زاده دلوئی

قائم مقام رئیس کنفرانس و ریاست واحد

3

دکتر سعید بلوچیان

دبیر علمی کنفرانس و معاون پژوهش و فناوری

4

دکتر حسین اکبری

دبیر کمیته پشتیبانی

5

دکتر جواد روحانی

دبیر اجرایی

6

دکتر محمد رضا تمامگر

قائم مقام کمیته اجرایی