راهنمای ثبت نام و نگارش مقالات
ثبت رزومه علمی
الگوی تهیه پاورپوئینت ارائه
الگوی تهیه پوستر
ارسال پوستر
برنامه زمان بندی
درخواست ارسال گواهینامه
صفحه اصلی > شورای سیاستگذاری
.: شورای سیاستگذاری


 شورای سیاستگذاری هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت در برگزاری همایش

1

پروفسور علی  وحیدیان کامیاد

رئیس کنفرانس

2

دکتر مجتبی  حسن زاده دلوئی

رئیس واحد

3

دکتر آصف  زارع

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

4

دکتر سعید  بلوچیان

دبیر علمی کنفرانس و معاون پژوهش و فناوری

5

دکتر حسین  اکبری

دبیر کمیته پشتیبانی

6

دکتر جواد  روحانی

دبیر اجرایی

7

دکتر محمد رضا  تمامگر

قائم مقام کمیته اجرایی