راهنمای ثبت نام و نگارش مقالات
ثبت رزومه علمی
الگوی تهیه پاورپوئینت ارائه
الگوی تهیه پوستر
ارسال پوستر
برنامه زمان بندی
درخواست ارسال گواهینامه
صفحه اصلی > کمیته اجرایی کنفرانس
.: کمیته اجرایی کنفرانس

                   
کمیته های برگزارکنندگان کنفرانس:

 
 

ردیف

کمیته های برگزار کننده

نام و  نام خانوادگی

1

کمیته علمی

دکتر سعید بلوچیان

2

کمیته پشتیبانی

دکتر حسین اکبری

3

کمیته اجرایی

دکتر جواد روحانی

4

کمیته انفورماتیک

مهندس عباس رجبی مقدم

5

کمیته ارتباط با صنعت

مهندس علی افشاری

6

کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی

حمید مروی

7

کمیته اسکان

حسن ابراهیمی و ناصر یعقوبی

8

کمیته پذیرش

جمیله نعیمی