راهنمای ثبت نام و نگارش مقالات
ثبت رزومه علمی
الگوی تهیه پاورپوئینت ارائه
الگوی تهیه پوستر
ارسال پوستر
برنامه زمان بندی
درخواست ارسال گواهینامه
صفحه اصلی > ساختار سازمانی کنفرانس
.: ساختار سازمانی کنفرانس

-ارکان همایش:

1-هئیت رئیسه همایش:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت در برگزاری همایش

1

دکتر پروفسور علی وحیدیان کامیاد

رئیس کنفرانس

2

دکتر مجتبی حسن زاده دلوئی

قائم مقام رئیس کنفرانس و ریاست واحد

3

دکتر سعید بلوچیان

دبیر علمی کنفرانس و معاون پژوهش و فناوری

4

دکتر حسین اکبری

دبیر کمیته پشتیبانی

5

دکتر جواد روحانی

دبیر اجرایی

6

دکتر محمد رضا تمامگر

قائم مقام کمیته اجرایی


2-شورای سیاستگذاری:

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت در برگزاری همایش

1

پروفسور علی  وحیدیان کامیاد

رئیس کنفرانس

2

دکتر مجتبی  حسن زاده دلوئی

رئیس واحد

3

دکتر آصف  زارع

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

4

دکتر سعید  بلوچیان

دبیر علمی کنفرانس و معاون پژوهش و فناوری

5

دکتر حسین  اکبری

دبیر کمیته پشتیبانی

6

دکتر جواد  روحانی

دبیر اجرایی

7

دکتر محمد رضا  تمامگر

قائم مقام کمیته اجرایی

 

 3-کمیته های برگزار کننده همایش:

ردیف

کمیته های برگزار کننده

نام و  نام خانوادگی

1

کمیته علمی

دکتر سعید بلوچیان

2

کمیته پشتیبانی

دکتر حسین اکبری

3

کمیته اجرایی

دکتر جواد روحانی

4

کمیته انفورماتیک

مهندس عباس رجبی مقدم

5

کمیته ارتباط با صنعت

مهندس علی افشاری

6

کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی

حمید مروی

7

کمیته اسکان

حسن ابراهیمی و ناصر یعقوبی

8

کمیته پذیرش

جمیله نعیمی