راهنمای ثبت نام و نگارش مقالات
ثبت رزومه علمی
الگوی تهیه پاورپوئینت ارائه
الگوی تهیه پوستر
ارسال پوستر
برنامه زمان بندی
درخواست ارسال گواهینامه
صفحه اصلی > اهداف کنفرانس
.: اهداف کنفرانس

 -اهداف برگزاری کنفرانس:

 

1-افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه

2-توسعه همکاریهای علمی با سایر مراکز علمی کشور و جهان

3-تشویق پژوهشگران و متخصصان و ایجاد فضای مناسب جهت ارائه نتایج پژوهشهای آنان