راهنمای ثبت نام و نگارش مقالات
ثبت رزومه علمی
الگوی تهیه پاورپوئینت ارائه
الگوی تهیه پوستر
ارسال پوستر
برنامه زمان بندی
درخواست ارسال گواهینامه
صفحه اصلی > هزینه های کنفرانس
.: هزینه های کنفرانس

هزینه های کنفرانس به شرح زیر می باشد:

هزینه های ثبت نام با مقاله

مقالات پذیرفته شده

ثبت نام تا تاریخ 5/5/94

ثبت نام با تاخیر از 5/5/94
تا  تاریخ 15/5/94

عادی

1800000  ریال

2300000 ریال

داوران مقالات( با بیش ار 5 مقاله داوری شده)

یک مقاله رایگان، مقالات بعدی 1800000 ریال

 

دانش آموختگان و دانشجویان کارشناسی ارشد واحد گناباد که مقاله خود را به نام دانشگاه آزاد اسلامی گناباد ارائه نمایند

1300000

1800000  ریال

 

هزینه های شرکت در کنفرانس بدون مقاله

عادی

1200000 ریال

دانش آموختگان و دانشجویان واحد گناباد

1000000 ریال

 

·          اعضای IEEE با ارائه معرفی نامه از 20 درصد تخفیف برخوردار خواهند بود.

·          سایر نویسندگان مقالات در صورت تمایل به مشارکت باید ثبت نام نمایند: هزینه ثبت نام 900000ریال

·          چنانچه یک نویسنده بیش از یک مقاله داشته باشد بابت سایر مقالات 900000ریال (کیف و CDمقالات و ... فقط به یک مورد تعلق می گیرد).

·          هزینه ها در مورد نویسنده مسئول مقالات شامل: شرکت در جلسات، اسکان، پذیرایی، کیف، و مدارک کنفرانس، گواهی شرکت در کنفرانس و گواهی ارائه مقالات خواهد بود.

·          در مورد شرکت کنندگان فاقد مقاله و سایر نویسندگان مقالات شامل : شرکت در جلسات، اسکان، پذیرایی، لوح فشرده مقالات و گواهی  شرکت در کنفرانس خواهد بود.

  • هزینه ها بابت 2 روز برگزاری کنفرانس می باشد و در صورت حضور کمتر نیز قابل استرداد نمی باشد.

·