راهنمای ثبت نام و نگارش مقالات
ثبت رزومه علمی
الگوی تهیه پاورپوئینت ارائه
الگوی تهیه پوستر
ارسال پوستر
برنامه زمان بندی
درخواست ارسال گواهینامه
صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

آدرس دبیر خانه:
استان خراسان رضوی
 شهرستان گناباد  
میدان بسیج 
بلوار دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی 

صندوق پستی: 29-96916

شماره تماس: (11:30 الی 12:30)
051-57258462