| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

پیام پایانی دبیر سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران

خدای بزرگ را شاکرم که توفیق برگزاری سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران را در روزهای 12 و 13 شهریور 1393 به بنده و همکارانم عنایت فرمود. بسیاری از شرکت کنندگان در کنفرانس، آن را یک رخداد اجتماعی بزرگ تلقی نموده اند. به زعم بنده چند ویژگی باعث این طرز تلقی گردیده است که مهمترین آنها را می توان به شرح زیر برشمرد:


ادامه مطلب1393/06/26

سخن پاياني دبير علمي سومين كنفرانس مددكاري اجتماعي ايران

به حول قوه الهي سومين كنفرانس مددكاري اجتماعي ايران با عنوان« امور اجتماعي در برنامه ششم توسعه» در تاريخ هاي 12 و 13 شهريور ماه 1393 در دانشگاه آزاد اسلامي گناباد بر گزار شد.حضور مسئولين و نخبگان وكارشناسان اجتماعي از تمامي دستگاه هاي اجرايي، نهادهاي عمومي و بخش هاي غير دولتي و پژوهشكده ها و نمايندگان قواي مختلف كشور و حضور و همكاري كم نظير رسانه ها و .... نشان داد كه مديران و متخصصين حوزه اجتماعي به اجماع در اين زمينه رسيدند كه توجه به امور اجتماعي در برنامه ششم توسعه بيش از پيش مهم و ضروري است.


ادامه مطلب1393/06/17


اطلاعيه شماره يك: دبيرخانه علمي سومين كنفرانس مددكاري اجتماعي ايران

اطلاعيه شماره يك: دبيرخانه علمي سومين كنفرانس مددكاري اجتماعي ايران در خصوص نتایج داوری مقالات


ادامه مطلب1393/06/10

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر