| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعيه شماره يك: دبيرخانه علمي سومين كنفرانس مددكاري اجتماعي ايران

اطلاعيه شماره يك: دبيرخانه علمي سومين كنفرانس مددكاري اجتماعي ايران در خصوص نتایج داوری مقالات

ضمن سپاس از اساتيد، صاحب نظران، پژوهشگران و كارشناساني كه براي سومين كنفرانس مددكاري اجتماعي ايران با عنوان امور اجتماعي در برنامه ششم توسعه كه در تاريخ هاي 12 و 13 شهريور ماه سال 1393 برگزار مي گردد. بدينوسيله موارد ذيل به استحضار مي رسد:
1-در كنفرانس علاوه بر فراخوان مقاله،30 كميته تخصصي با مشاركت بيش از 150 نفر از صاحب نظران به سفارش دبيرخانه علمي با چارچوب تعيين شده از سوي دبيرخانه گزارش هايي را به منظور تدوين سياستها و احكام پيشنهادي برنامه ششم توسعه تهيه كردند كه گزارش كليه كميته ها در روزهاي برگزاري همايش ارائه خواهد شد.
2- در ميان مقالات ارسالي به دبيرخانه كه درآنها سياستها و احكام پيشنهادي متناسب با موضوع اشاره شده بود(پس از داوري) مقالات براي ارائه به صورت سخنراني در كميته ذيربط انتخاب شدند و تعدادي هم كه شرايط لازم براي سخنراني را به دليل محدوديت زماني و ... نداشتند به صورت پوستر انتخاب شدند. در فراخوان مقاله در بخش ساختار محتوايي هم به ارائه مطلب در هر مقاله در هر سه محور تاكيد و تصريع شده بود كه عبارت بودند از:

-    تحليل وضعيت موجود
-    سياستهاي پيشنهادي
-    احكام پيشنهادي
مجدداً از ضمن سپاس از همه ي عزيزاني كه مقاله ارسال كرده اند و عذرخواهي از دوستاني كه شرايط لازم براي ارائه بصورت سخنراني يا پوستر را احراز نكردند به اطلاع ميرساند كه اسامي پذيرفته شدگان براي ارائه مقاله بصورت سخنراني و پوستر و شرایط صدور موقت در اطلاعيه هاي بعدي اعلام مي گردد. 

سيد حسن موسوي چلك
دبير علمي كنفرانسبازگشت1393/06/10
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !