| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


 

گناباد- 12 و 13 شهریور1393

 

 

صبح روز اول: سالن اجتماعات علامه بهلول گنابادي

 

افتتاحیه

8:30 لغایت  10:45

 

 

ميزگرد تخصصي:امور اجتماعي در برنامه ششم توسعه و الزامات آن

از ساعت11:15 لغايت 13

 

 

 

 

عصر روز اول: تاریخ:12/6/93     از ساعت 15 لغایت 16:20         مکان:   ساختمان             سالن شماره   1  :

کمیته:   خدمات اجتماعی در مدیریت شهری

نام نام خانوادگی

سمت

حسین زارع صفت

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران

دکتر محمد علی طالبی

شهردار سبزوار

ملیحه پیشکار

کارشناس مسئول شهرداری تهران

 

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاله

زمان

حسین حاتمی

ارزیابی سرمایه اجتماعی با تاکید بر بعد مشارکت در منطقه8 شهرداری مشهد از دیدگاه شهروندان و مدیران

15 لغایت 15:10

 

پذیرایی:16:40-16:20

عصر روز اول: تاریخ 12/6/93     از ساعت 16:40 لغایت 18         مکان:   ساختمان             سالن شماره   1  :

کمیته:   نشاط اجتماعی

نام نام خانوادگی

سمت

دکتر فرید براتی سده

استاد دانشگاه/مدیر کل دفتر درمان وحمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر

دکتر حسن عماری

استاد دانشگاه/معاون اداره کل مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران

دکتر اصغر مهاجری

استاد دانشگاه

 

عصر روز اول: تاریخ:12/6/93     از ساعت 15 لغایت 16:20          مکان:   ساختمان             سالن شماره  2   :  

کمیته:   سلامت اجتماعی

نام نام خانوادگی

سمت/سازمان

دکتر عزت اله سام آرام

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر غلامحسین حقدادی

کارشناس سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی

دکتر محمدمهدی شمسایی

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

پذیرایی:16:40-16:20

 

عصر روز اول: تاریخ 12/6/93     از ساعت 16:40 لغایت 18                 مکان:   ساختمان             سالن شماره  2  :

کمیته:   امور اجتماعی زندانیان و خانواده های آنان

نام نام خانوادگی

سمت

دکتر رمضانعلی قادری

استاد دانشگاه

حمیدرضا  علی اکبری

مدیرکل اقدامات تامینی سازمان زندان های کشور

دکتر داور شیخاوندی

استاد دانشگاه

غلامعلی قربانی

عضو هیئت مدیره انجمن مددکار ان اجتماعی ایران

 

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاله

زمان

حسین زارع صفت

اقدام پژوهی مدیریت شهری در خصوص توانمند سازی خانواده های آسیب پذیر(خانواده های زندانیان) شهر تهران

16:40لغایت 16:50

 

 

عصر روز اول: تاریخ:12/6/93     از ساعت 15 لغایت 16:20          مکان:   ساختمان             سالن شماره   3 :  

کمیته:  ابعاد اجتماعي سکونتگاه های غیررسمی

نام و نام خانوادگی

سمت

مجید روستا

عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران وزارت  راه و شهرسازی

لیلی ارشد

مددکار اجتماعی/فعال بخش غير دولتي

عباسعلی یزدانی

رئیس کارگروه سکونتگاه ی غیر رسمی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

زهرا اسكندري

پژوهشگر و مشاور

 

پذیرایی:16:40-16:20

ارائه کنندگان مقالات ابعاد اجتماعي سکونتگاه های غیررسمی

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاله

زمان

دکتر قاسم قجاوند

تحلیل بر وضعیت سکونتگاه های غیر رسمی در ایران و سیاست های اجتماعی مطلوب در برنامه ششم توسعه

16:40 لغایت 16:50

 

 

 

عصر روز اول: تاریخ 12/6/93     از ساعت 16:40 لغایت 18          مکان:   ساختمان             سالن شماره   3  :

کمیته:   توانمندسازی اقتصادی افراد دارای نیاز های خاص

نام نام خانوادگی

سمت

مسلم خانی

مشاور معاونت توسعه اشتغال وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

علیرضا رمضانی

معاون اداره طرحهای اقتصادی و خودکفایی کمیته امداد

مهدی امیری

معاون دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور

دکتر هادی محمدپور

استاد دانشگاه

 

عصر روز اول: تاریخ:12/6/93     از ساعت 15 لغایت 16:20     مکان:   ساختمان             سالن شماره  4  :  

کمیته:   امنیت اجتماعی

نام نام خانوادگی

سمت

دکتر بهرام بیات

استاد دانشگاه

دکتر علیرضا حمیدی فر

مدیرکل مددکاری ومشاوره  ناجا

جعفر شرافتی پور

پژوهشگر

محسن سهل آبادی

پژوهشگر

 

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاله

زمان

عزیزاله آقابابایی

بررسی تجربی تاثیر توانمندی(دانش) پلیس بر امنیت اجتماعی دانش آموزان

15 لغایت 15:10

 

پذیرایی:16:40-16:20

 

عصر روز اول: تاریخ 12/6/93     از ساعت 16:40 لغایت 18            مکان:   ساختمان         سالن شماره  4  :

کمیته:  پیشگیری از وقوع جرم

نام نام خانوادگی

سمت

دکتر امیرحسن نیازپور

استاد دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مهدی صبوری پور

استاد دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمد زنگانه

مدیرکل دفتر همکاری های امور فرهنگی و اجتماعی و مشارکت های مردمی قوه قضائیه

سید امیر مرتضوی

معاون  پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی

 

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاله

زمان

فاطمه عرب تبار فیروزجایی

جرم شناسی زیستی-اجتماعی و پیشگیری از جرایم نوین

16:40 لغایت16:50

 

عصر روز اول: تاریخ:12/6/93     از ساعت 15 لغایت 16:20                مکان:   ساختمان             سالن شماره  5 :  

کمیته:   امور اجتماعی در آموزش و پرورش

نام نام خانوادگی

سمت

دکتر   سید جواد حسینی

مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی

دکتر عبدالرضا سبحانی

رئیس دانشکده علوم انسانی  و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

 

پذیرایی:16:40-16:20

 

عصر روز اول: تاریخ 12/6/93     از ساعت 16:40 لغایت 18             مکان:   ساختمان         سالن شماره   5  :

کمیته:   سالمندی

نام نام خانوادگی

سمت

دکتر احمد دلبری

رئیس مرکز تحقیقات سالمندان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دکتر امیر مسعود امیر مظاهری

مديرگروه مددکاری اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

 

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاله

زمان

مهدی عارف پور

نقش مبلمان شهری در سلامت روان سالمندان در مناطق بیست و دوگانه شهر داری تهران در سال 1393 با تاکید بر برنامه پیشنهادی ششم توسعه

16:40 لغایت 16:50

 

 

عصر روز اول: تاریخ:12/6/93     از ساعت 15 لغایت 16:20            مکان:   ساختمان          سالن شماره   6  :  

کمیته:   حمایت های  اجتماعی در بلایای طبیعی

نام نام خانوادگی

سمت

دکتر محمدحسین جوادی

عضو  هیئت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران

دکتر امیر معتمدی

معاون آموز ش و  پژوهش سازمان جوانان هلال کشور

دکتر سید مجتبی احمدی

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی

 

پذیرایی:16:40-16:20

 

عصر روز اول: تاریخ 12/6/93     از ساعت 16:40 لغایت 18              مکان:   ساختمان          سالن شماره   6  :

کمیته:   ارزیابی تاثیرات  اجتماعی

نام نام خانوادگی

سمت

دکتر حبیب جباری

کارشناس معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

دکتر  حسین ایمانی جاجرمی

رییس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

دکتر پویا علاء الدینی

استاد دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاله

زمان

حمید عصمتی

ارزیابی تاثیرات اجتماعی طرح های توسعه شهری مشهد:مطالعه موردی ساخت مسکن ارزان قیمت در مناطق کم برخوردار

16:40  لغایت 16:50

 

 

 

عصر روز اول: تاریخ:12/6/93     از ساعت 15 لغایت 16:20           مکان:   ساختمان          سالن شماره   7  : 

کمیته:   موادمخدر و روانگردان

نام نام خانوادگی

سمت

دکترسعید  قاسمیان

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و  اطلاعات ستاد مبارزه با مواد مخدر/استاد داتشگاه

دکتر حمید صرامی

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر/استاد دانشگاه

دکتر  علي فرهودیان

رئیس مرکز ملی مطالعات اعتیاد دانشگاه  علوم بهزیستی و توانبخشی/استاد دانشگاه

 

پذیرایی:16:40-16:20

 

عصر روز اول: تاریخ 12/6/93     از ساعت 16:40 لغایت 18          مکان:   ساختمان         سالن شماره   7 : 

کمیته:  توانبخشی

نام نام خانوادگی

سمت/سازمان

دکتر کاظم نظم ده

مشاور سازمان بهزیستی کشور

محسن ایروانی

معاون دفتر توانمندسازی معلولان سازمان بهزیستی کشور

دکتر همت محمود نژاد

مدیرعامل جامعه معلولین ایران

دكتر علي صابري

عضو شوراي اسلامي شهر تهران

محترم رمضانلو

هیئت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران

 

عصر روز اول: تاریخ:12/6/93     از ساعت 15 لغایت 16:20          مکان:   ساختمان          سالن شماره   8  :  

کمیته:   زنان

نام نام خانوادگی

سمت

پرویز زارعی

              مدیر کل دفتر حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

آقای دكتر مجيد ملكشاهي

قائم مقام معاونت حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد

 

پذیرایی:16:40-16:20

عصر روز اول: تاریخ 12/6/93     از ساعت 16:40 لغایت 18            مکان:   ساختمان         سالن شماره   8  :

کمیته:   سرمایه اجتماعی

نام نام خانوادگی

سمت

دکتر علامرضا غفاری

استاد دانشگاه

دکتر محمد جوادی یگانه

استاد  دانشگاه

دکتر رقیه بهاری

استاد  دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاله

زمان

دکتر کاظم قجاوند

پایش سرمایه اجتماعی در راستای برنامه ششم توسعه

16:40  لغایت 16:50

جمال عبدالملکی

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با امنیت ملی پایدار

16:50 لغایت  17

 

عصر روز اول: تاریخ:12/6/93     از ساعت 15 لغایت 16:20            مکان:   ساختمان           سالن شماره  9  :  

کمیته:   رفاه اجتماعی

نام نام خانوادگی

سمت

دکتر وحیده نگین

رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی کشور

دکتر حسام نیکو پور

سرپرست دفتر آمار سازمان تامین اجتماعی کشور

 

 

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاله

زمان

شیما پرن فر

امور اجتماعی در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

15 لغایت 15:15

 

پذیرایی:16:40-16:20

 

عصر روز اول: تاریخ 12/6/93     از ساعت 16:40 لغایت 18           مکان:   ساختمان          سالن شماره  9  :

کمیته:   مشارکت اجتماعی

نام نام خانوادگی

سمت

دکتر حبيب جباري

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

دکتر جلال ساداتیان

         استاد دانشگاه/مددکار اجتماعی

عباس دیلمی زاده

مدیر عامل جمعیت خیریه تولد دوباره

 

 

عصر روز اول: تاریخ:12/6/93     از ساعت 15 لغایت 16:20           مکان:   ساختمان          سالن شماره   10  :  

کمیته:   خشونت اجتماعی

نام نام خانوادگی

سمت

دکتر علیرضا کاهانی

رییس گروه تخصصی آسیب های اجتماعی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور/استاد دانشگاه

دکتر فریده خدابنده

عضو هیئت مدیره معیت علمی پیشگیری از خودکشی

دکتر جهانبخش سنجابی شیرازی

از  مجمع تشخیص مصلحت نظام

دكتر تهمينه شكيب

مدير كل بهزيستي استان خراسان رضوي

 

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاله

زمان

احمد فولادیان

پویه های روان-اجتماعی پدیده کودک آزاری(خشونت علیه کودکان)، و نقش مددکاری اجتماعی در جایگاه پیشگیری و سلامت اجتماعی

15 لغایت 15:15

 

پذیرایی:16:40-16:20

 

عصر روز اول: تاریخ 12/6/93     از ساعت 16:40 لغایت 18           مکان:   ساختمان          سالن شماره  10  :

کمیته:   نظم اجتماعی

نام نام خانوادگی

سمت

دکتر فهیمه حسین زاده

       استاد دانشگاه و پژوهشگر اجتماعی

دکتر    اصغر   صارمی شهاب

استاد دانشگاه و پژوهشگر اجتماعیبازگشت1393/06/10
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !