صفحه اصلی > راهنمای ثبت نام و نگارش مقالات
.: راهنمای ثبت نام و نگارش مقالات

=> مراحل ثبت نام و نام نویسی در سایت همایش :
1 - در
سامانه کاربران سایت ثبت نام کنید.
2 - به ایمیل خود رفته و ایمیل ارسالی از طرف سیستم را مشاهده و بر روی لینک فعالسازی موجود در ایمیل کلیک کنید.
3 - به سایت همایش بازگشته و وارد قسمت ورود در سامانه کاربران شوید و نام کاربری و رمز عبور خود را در آنجا وارد نمایید .

=> ارسال مقاله :
پس از ورود به سامانه کاربران جهت ارسال مقاله از منو های موجود به منو ارسال مقاله جدید بروید .
 
با توجه به محدودیت زمان و عدم تمدید فرصت ارسال مقالات چکیده و اصل مقاله بصورت یکجا جهت داوری ارسال گردد.
(یک فایل با فرمت zipو یا pdfو یا docx ویا doc)

=> راهنمای ساختار محتوایی مقالات :
کلیه مقالات ارسالی باید مبتنی بر ساختار محتوایی زیر باشد:

1- ارائه تحلیل وضعیت موجود با توجه به موضوع مقاله الزامیست.
2- بر مبنای تحلیل وضعیت موجود سیاستهای متناسب برای برنامه ششم توسعه کشور پیشنهاد  گردد.
3- احکام پیشنهادی بر مبنای سیاستهای طرح شده ارائه گردد.
=> راهنمای نحوه نگارش مقالات:

1- به  منوی اصلی->اطلاع رسانی -> فایل ها  رفته.
2-به قسمت دریافت فایل رفته و فایل نحوه نگارش مقالات را دریافت کنید.
لازم به ذکر است تمامی فایلهای شما باید منطبق بر این ساختار باشد.


=>
هزینه شرکت در همایش :

هزینه های کنفرانس به شرح زیر می باشد :

  •  هزینه ثبت نام برای افرادی که مقاله آنها پذیرش شده و نفر اول مقاله بوده و ارائه: 100000 تومان.
  •  هزینه ثبت نام برای دانشجویان گناباد که مقاله آنها پذیرش شده و نام دانشگاه آزاد اسلامی گناباد در مقاله قید شده است و نفر اول مقاله بوده و ارائه: 50000 تومان.
  • هزینه ثبت نام برای افرادی که مقاله آنها پذیرش شده و نفر دوم مقاله بوده و ارائه: 100000 تومان.
  • هزینه ثبت نام برای افرادی که مقاله آنها پذیرش شده و نفر دوم به بعد مقاله بوده ارائه نداشته و همراهی نفر اول: 50000 تومان.
  • هزینه ثبت نام برای افرادی که بیش از یک مقاله پذیرش شده به ازای هر مقاله علاوه بر مقاله اصلی هزینه 50000 تومان می باشد.توجه شود که پکیج کنفرانس به ازای هر تعداد مقاله فقط یک مورد می باشد.
  • هزینه ثبت نام برای افراد به صورت آزاد 100000 تومان.
  • هزینه واریزی جهت دو روز اسکان 6 وعده غذایی، پذیرایی و پکیج کنفرانس می باشد.
  • شماره حساب سیبا بانک ملی: 0105984179003 به نام: صندوق پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی گناباد.
           IR54 0170 0000 0010 5984 1790 03  شناسه شبا.
  • درصورت وجود هرگونه سوال با شماره 05337259825 دبیر خانه سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران تماس حاصل فرمایید.