صفحه اصلی > کمیته علمی
.: کمیته علمی

 

مسئولین کمیته های علمی کنفرانس

کمیته

مسئول کمیته

مواد مخدر و روانگردان

دکتر سعیدقاسمیان

مشارکت اجتماعی

دکترمحمد رضا سعیدی

خشونت خانگی

دکتر انورصمدی راد

رفاه اجتماعی

دکتر وحیده نگین

تامین اجتماعی

دکتر مظفر کریمی

زنان

پرویززارعی

کودکان                                              

دکتر علی کاظمی

کودکان کار وخیابان

فرشید یزدانی

امنیت اجتماعی

دکتربهرام بیات

امورایثارگران

احمد مازنی

نظم اجتماعی

دکتر فهیمه حسین زاده

آموزش وپروش

دکتر     حسینی

جوانان

دکتر علی اکبر تاج مزینانی

نشاط اجتماعی

دکتر فرید براتی سده

زندان

دکتر رمضانعلی قادری

حمایت های اجتماعی در سوانح طبیعی

دکترمحمد حسین جوادی

آسیب های اجتماعی

دکتر سعید معید فر

پیشگیری از وقوع جرم

دکترحسین غلامی

ارزیابی اجتماعی

دکترحبیب جباری

تاثیرات اجتماعی

دکتر ایمانی جاجرمی

توانبخشی

دکتر محمد کمالی

سالمندی

دکتراحمد دلبری

خدمات اجتماعی در مدیریت شهری

حسین زارع صفت

خدمات اجتماعی در مدیریت شهری در جهان

دکتر مهرداد نوابخش

توانمند سازی اقتصادی

مسلم خانی

سلامت اجتماعی

دکتر عزت الله سام آرام

سکونت گاه های غیر رسمی

دکتر حبیب جباری

سکونت گاه های غیر رسمی مجید روستا

رسانه وفضای مجازی

دکتر اصغر محکی

خدمات اجتماعی شهری حسین زارع صفت
خشونت اجتماعی دکتر کاهانی
خانواده دکتر حسین آقاجانی

 

اعضای کمیته علمی

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

حسن موسوی چلک

2

مجید روستا

3

رویا حسنی

4

دکتربهرام بیات

5

دکتر علیرضا حمیدی فر

6

دکتر حمید صرامی

7

دکتر علی فرهودی

8

دکتر محمدرضا واعظ مهدوی

9

غلامعلی قربانی

10

عباس علی یزدانی

11

دکتر محمدحسین جوادی

12

دکتر وحیده نگین

13

دکتر حسام نیکپور

14

دکتر محمد مهدی شمسایی

15

دکتر دااور شیخاوندی

16

دکترکاظم نظم ده

17

دکتر کیوان دواتگران

18

دکتر همت محمود نژاد

19

محترم رمضانلو

20

دکتر رتیه بهاری

21

منیره آرزومندی

22

دکتر حسین غلامی

23

دکتر فریده براتی سده

24

دکتر حسن عماری

25

دکتر علی اصغر مهاجری

26

دکتر محمد رضا سعیدی

27

زهرا اسکندری

28

مهدی سروری همپا

29

احمد رحیمی

30

لیلی ارشد

31

مهدی فلاحی

32

مهدی امیری

33

مسلم خانی

34

دکترامیر حسین نیاز پور

35

دکتر صبوری پور

36

دکتر مهرداد توانبخش

37

دکتر عبدالرضا سبحانی

38

دکتر محمد صادق مهدوی

39

دکتر حسن سرابی

40

دکتر باقر ساروفانی

41

جواد مومنی

42

دکتر فرشته سلجوقی

43

رضا مقیمی

44

رضا جعفرپور

45

دکتر هادی محمد پور

46

ناصر یعقوبی

47

دکتر عباسپور

48

دکتر سیدحسن مجتبوی

49

دکترسید سعید حسینی

50

دکتر جواد اطمینان

51

دکتر قبالی نژاد

52

دکتر جواد باذلی

53

دکتر پناهی

54

علی ستوسر

55

سید کمال حسینی

56

دکتر مهدی یعقوبی

57

حجت السلام رضا مدنی

58

دکتر علیرضا حسین نژاد

59

دکتر حسین صاحبدل

60

منصور کیانی

61

امیر مسعودا میر مظاهری

62

دکتر احمد دلبری

63

دکتر امیر معتمدی

64

دکتر حبیب جباری

65

فریبا کشاورز

66

دکتر فهیمه حسین زاده

67

دکتر علی کاظمی

68

دکتر محمد هادی مقدادی

69

دکتر محمد بارانی

70

دکتر حسین آقاجانی

71

دکتر علی رضا کاهانی

72

دکتر فریده خدابنده

73

دکتر جهانبخش سبحانی شیرازی

74

دکتر علی اصغر محکی

75

دکتر پویا علاءالدین

76

دکتر جمال سا داتیان

77

دکتر مجید ابراهیم پور

78

دکتر محمدرضا جوادی یگانه

79

دکتر غلامرضا غفاری

80

دکتر علی اخوان بهبانی

81

دکتر رضا معصومی راد

82

دکتر مرتضی میر باقری

83

دکتر اصغر صارمی شهاب

84

دکتر مظفر کریمی

85

شیما صمد زاده

86

دکتر کاظم قجاوند

87

اردشیر گراوند

88

زهره صفاری فر

89

دکتر سعید مجید فر

90

مجتبی حسین نژاد

91

دکتر انور صمدی راد

92

پرویز زارعی

93

اسماعیل گرجی

94

احد رستمی

95

احمد مازنی

96

دکتر سید جواد حسینی

97

دکتر غلامحسین حقدادی

98

دکتر تهمینه شکیب

99

دکتر رمضانعلی قادری

100

هاشم مهدی زاده

101

دکتر علیرضا افتخاری

102

فاطمه سلطانی

103

محمد رضا محسنی

104

محمد تقی جغتای

105

عباس دیلمی زاده

106

دکتر علی اکبر تاج فرینای

107

دکتر ریحان جابری

108

دکتر محمد کمالی

109

حسین زارع صفت

110

ملیحه پیشکار

111

دکتر حسین بیگلد کی

112

دکتر عزت الله سام آرام

113

دکتر مجید ملکشاهی

114

ابوالفضل میر پنجی

115

علی محمد ذوالفقاری

116

علیرضا چگینی

117

کاظم امید

118

دکتر بتول امین جعفری

119

دکتر کاظم کجاو ند

120

دکتر محمد رضا ایروانی

121

دکتر قاسم کجاوند 

122

دکتر سعید صادقی

123

دکتر علی اخوان بهبانی

124

محمد علی الله دادی

125

حسین دهستانی

126

ابراهیم بزرگزاد

127

دکتر بی بی اقدس اصغری

128

دکتر مریم اسکافی

129

دکتر علی محمد زنگانه

130

دکتر مهدی جعفری

140

دکتر حامد محمدی

150

سید امیر مر تضوی