صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

 

 

الف) سياستهاي كلي برنامه ششم توسعه در حوزه اجتماعي

ب) احكام برنامه ششم توسعه در حوزه هاي :
  امنیت اجتماعی
•  سلامت اجتماعي
•  پیشگیری از وقوع جرم
•  خشونت های اجتماعی
•  توسعه اجتماعی روستایی
•  نظم اجتماعی
•  سرمايه اجتماعي
•  كنترل و پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي
•  توسعه خدمات اجتماعي در مناطق شهري
•  ارتقاء سطح رفاه و تامين اجتماعي
•  امور مربوط به جامعه ایثارگری
•  ارتقاء سطح كيفي و كمي آموزش در حوزه هاي رسمي  و غير رسمی
•  ارتقاء كيفيت خدمات رسانه هاي جمعي
•  سكونتگاههاي غير رسمي
•  فضاي مجازي و كنترل آسيبهاي ناشي از آن
•  تهديدات جمعيتي
•  اشتغال ، بويژه در خانواده هاي كم درآمد وآسيب پذير
•  گسترش نشاط اجتماعي در آحاد مختلف جامعه
•  انضمام پيوستهاي اجتماعي (ارزیابی تآثیرات اجتماعی  فرهنگی)   به فعاليتهاي ساير حوزه ها
•  حمایت های اجتماعی در بلایای طبيعي و مبتلايان به بيماريهاي خاص و HIV.
•  پیشگیری اجتماعی از تصادفات رانندگی.