آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام کارگاه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی گناباد               
صفحه اصلی شامل چندین مکان برای ورود اطلاعات می باشد .
مثلا این مکان برای معرفی کنفرانس در نظر گرفته شده است .

ما به این مکان ها جعبه می گوییم .
جهت تغییر محتوای جعبه کنونی و سایر جعبه ها به آدرس زیر بروید :
مدیریت سایت > صفحه اصلی > جعبه ها
این مکان نیز یک جعبه است !
شما می توانید در صفحه اصلی چندین جعبه تعریف نمایید و اطلاعات مورد نظر خود را در آنها قرار دهید .

شما می توانید جعبه های موجود را حذف نموده و جعبه های دلخواه خود را در سایت قرار دهید !

چیدمان جعبه ها در صفحه اصلی بر اساس ترتیب نمایش می باشد .
جهت تغییر چیدمان جعبه به آدرس زیر بروید :
مدیریت سایت > صفحه اصلی > موقعیت جعبه ها
دبیرخانه کنفرانس
همانطور که می بینید این جعبه نصف اندازه جعبه های قبلی است !

برای این مورد در قسمت موقعیت جعبه ها ، این جعبه را انتخاب کنید و موقعیت نمایش را وسط/راست قرار دهید !
این جعبه آخرین جعبه صفحه اصلی نیست !
شما می توانید هر تعداد جعبه که نیاز داشتید به صفحه اصلی اضافه نمایید .

بهتر است به ازای هر جعبه صفحه ای وجود داشته باشد که اطلاعات آن جعبه در آن صفحه نیز وجود داشته باشد تا قابلیت آدرس دهی اطلاعات حفظ شود .
برای مثال بر روی عنوان این جعبه کلیک کنید !

برگزار کنندگان
حامیان